Rostlinná výroba

Obhospodařujeme přes 400 hektarů zemědělské půdy především v katastrálních územích Moravany u Brna, Nebovidy u Brna, Ostopovice, Starý Lískovec, Modřice, Želešice, Přízřenice.

Mezi hlavní pěstované komodity patří pšenice, řepka olejná, ječmen, kukuřice, hrách, svazenka, částečně brambory a zelenina.

K dispozici máme modernizované skladovací prostory a posklizňovou linku pro uskladnění své produkce. K obhospodařování půdy nám slouží moderní zemědělské stroje a při pěstování rostlin jsou využívány nejnovější techniky a načerpané zkušenosti.

Naší strategií je především diverzifikace rostlinné výroby, hospodaření v souladu s přírodou a platnými předpisy.